Darmowa dostawa od 199,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

I. Odstąpienie od umowy/zwrot

1. Ile mam czasu na odstąpienie od umowy zakupu?

Od umowy zakupu można odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia zamówienia. W przypadku odbioru osobistego zamówienia, termin ten biegnie od dnia jego odbioru w sklepie.

2. Jak mogę skorzystać z prawa odstąpienia od umowy?

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować w formie oświadczenia, złożonego w wybrany sposób:

 • przy pomocy formularza dostępnego TUTAJ
 • za pomocą jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia zawierającego informację o decyzji o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr.1 do regulaminu).

4. Gdzie wysłać oświadczenie?

Oświadczenie należy wysłać na adres info@color-care.com lub drogą pocztową na adres do korespondencji: Color Care sp. z o.o., ul. Zwycięska 14 CD/C, 53-033 Wrocław

5. Kto ponosi koszt przesyłki zwrotnej?

Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi klient.

6. Ile mam czasu na odesłanie towaru?

Termin nadania przesyłki zwrotnej wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiono od umowy zakupu.

7. Jak mam przygotować przesyłkę zwrotną? *

* poniższe instrukcje nie stanowią warunku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Towar prosimy odesłać w stanie niezmienionym, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. W tym celu prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu, najlepiej w twardy kartonik, a nie kopertę bąbelkową.

Do przesyłki prosimy dołączyć:

 • wypełniony formularz zwrotu otrzymany wraz z zamówionym towarem (formularz można także pobrać TUTAJ),
 • paragon zakupu lub fakturę.

Zwracany towar należy odesłać na adres:
Color Care sp z o.o.
ul. Zwycięska 14 CD/C
53-033 Wrocław

Ważne: Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Oznacza to, że w przypadku, gdy otrzymamy przesyłkę, za którą będziemy musieli zapłacić przy odbiorze paczki – nie zostanie ona przez nas podjęta i wróci do Państwa jako zwrot.

8. Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy i w jakiej formie?

Należność za odesłany do nas towar zwrócimy niezwłocznie po otrzymaniu paczki zwrotnej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Zwrot płatności w przypadku odstąpienia od umowy następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

W celu usprawnienia procesu zwrotu należności za odesłany do nas towar bardzo prosimy o:

 • wskazanie w formularzu numeru konta na który mamy zwrócić należność – jeżeli zwrot ma być przekazany na Państwa rachunek bankowy,
 • w przypadku zwrotu przekazem pocztowym - w formularzu zwrotu prosimy o podanie adresu, na który mamy przekazać należność. Czas oczekiwania na dostarczenie gotówki w przypadku przekazu pocztowego wynosi około 5 dni roboczych od momentu jego nadania.

W przypadku rezygnacji z całości zamówienia, zwrotowi podlega cała wpłacona kwota. Z tym, że jeżeli klient wybrał w zamówieniu inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy, zwrotowi podlega koszt przesyłki równy kosztowi najtańszej dostępnej formy dostawy.

9. Czy w związku z odstąpieniem od umowy ponoszę jakieś dodatkowe koszty?

Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w inny sposób, niż było to konieczne do sprawdzenia zgodności produktu z zamówieniem.

10. Uwaga! Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy?

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

II. Wymiana towaru

11. Jak mogę dokonać wymiany towaru na inny?

Aby dokonać wymiany towaru na inny należy:

 • Zwrócić produkt - prosimy odesłać produkt opierając się na zasadach zwrotu opisanych powyżej w punkcie 1. ("Odstąpienie od umowy") – my zwrócimy Państwu należność.
 • Zamówić nowy produkt - na nowe produkty prosimy złożyć oddzielne zamówienie i opłacić je łącznie z kosztami transportu – niezależnie od odesłanego towaru

Masz dodatkowe pytania?

Dział zwrotów i reklamacji jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
Zadzwoń: Tel: (+48) 720159159 lub napisz: e-mail: infor@color-care.com
Opłaty wg stawek operatora

III. Procedura reklamacji

Prosimy pamiętać, że Color Care jako sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia klientowi towarów bez wad.

12. W jaki sposób mogę zareklamować towar?

Reklamacji towaru można dokonać:

 1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@color-care.com, lub
 2. drogą pocztową na adres Color Care sp. z o.o., ul. Zwycięska 14 CD/C, 53-033 Wrocław lub
 3. korzystając z udostępnionego TUTAJ formularza.

13. Na jaki adres mam wysłać przesyłkę reklamacyjną?

Przesyłkę reklamacyjną należy wysłać na adres:
Color Care sp. z o.o.
ul. Zwycięska 14 CD/C
53-033 Wrocław

Do przesyłki prosimy dołączyć:

 • opis wady wraz z informacją w jaki sposób doszło do uszkodzenia oraz kiedy wada została zauważona,
 • paragon zakupu lub fakturę.

Prosimy o staranne pakowanie reklamowanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu, najlepiej w twardy kartonik a nie kopertę bąbelkową.

14. Wysłałem reklamację i co dalej?

O postępie procesu reklamacyjnego będziemy na bieżąco informować drogą e-mailową bądź telefoniczną.

15. W jakim terminie moja reklamacja zostanie rozpatrzona?

Color Care zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

16. Kto ponosi koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Koszt wysyłki, którą poniosą Państwo wysyłając do nas przesyłkę reklamacyjną, zostanie zwrócony po otrzymaniu paczki. Prosimy także pamiętać, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Masz dodatkowe pytania?

Dział zwrotów i reklamacji jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
Zadzwoń: Tel: (+48) 720159159 lub napisz: e-mail: info@color-care.com
Opłaty wg stawek operatora

17. Procedura reklamacji - informacje dodatkowe wynikające z przepisów prawa:

Wg. obowiązujących przepisów prawa jeżeli zakupiony towar posiada wadę mogą Państwo:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Color Care niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
 • żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Color Care ma obowiązek wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Color Care usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Color Care. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Color Care odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującego. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń - platforma ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

pixel